Skip to main content

BOD STADEPLADS
ANSØGNING

Her kan du finde informationer om at få en bod på festivalpladsen.
Handelsboderne opdeles I Food og Non Food

Festivalen ønsker hvert år at udvikle og forbedre vores udbud af varer og tilbyde et sortiment, der er unikt
for netop Kløften Festival – et sortiment der er med til at underholde og servicere vores publikum
og derigennem er med til at skabe rammerne for en god atmosfære i hele festivalperioden.

Download pladskort

Ansøgning skal indeholde:

Du bedes i din ansøgning om handelsbod/stadeplads altid oplyse følgende:

 • Navn og adresse.
 • Tlf. -, mobil nr. og e-mailadresse.
 • CVR nummer.
 • Antal facademeter og dybde.
 • Hvor mange personer der er tilknyttet boden.
 • Behov for strøm, hvor mange amp. / hvad der skal bruges strøm til.
 • En specifikation / billeder af varesortimentet – Kun varer som indgår i kontraktens sortimentsbeskrivelse, må sælges på festivalen.
 • Ved brug af eget telt SKAL dette være certificeret efter gældende lov, ellers må dette IKKE anvendes på festivalpladsen. Der skal medsendes foto af telt ved ansøgning.
 • Ved brug af egen salgsvogn skal der medsendes foto.

Ansøgninger med disse oplysninger vil blive prioriteret højere end ansøgninger uden oplysninger. Fremsendte fotos og eventuelle vareprøver returneres ikke.
Alle ansøgninger vil blive besvaret i form af e-mail eller brev.
Såfremt der er spørgsmål skal der rettes henvendelse til frasalg@kloften.dk

Placering og Rokering af boders placering

Såfremt du tilbydes en bod/stadeplads, vil du samtidig modtage oplysning om, i hvilket område din bod placeres. Den helt præcise placering af boden inden for det pågældende område oplyses først ved ankomst til Kløften Festival. Kløften Festival er både under planlægning og afvikling en foranderlig størrelse. Ikke alle mål og geografiske forhold er kendt eller kan være kendte, før alt løber af stablen. Dette medfører, at festivalen forbeholder sig ret til at flytte staders placering i forhold til den i kontrakten beskrevne placering. En sådan flytning foretages kun inden for det overordnede tildelte område dvs. at sådanne flytninger kun foretages fra Nord til Nord og fra Kløften haven til Kløften haven. Fra Kløften Festivals side ønsker vi selvfølgelig at give vores handlende så god og præcis information som muligt og har et højt ønske om, at sådanne flytninger ikke er aktuelle. Erfaringen siger dog, at ingen festival uden uforudsete hændelser.

Generelt for Handelsboder / stadeplads:

 • Åbningstider for den enkelte bod/stadeplads vil fremgå af kontrakten (samme åbningstider som festivalpladsen).
 • Der må kun sælges de varer som er anført i kontrakten / er aftalt med festivalen.
 • Der må kun sælges fra anvist plads hvis andet ikke er aftalt.
 • Der må kun medbringes soda-/ vand til personale af teltet. Drikkevarer med alkohol SKAL købes på pladsen.
 • Der må ikke placeres campingvogne eller biler bag boden/stadepladsen, ligesom disse heller ikke må bygges ind i boden.
 • En lejet bod/stadeplads må ikke videresælges.
 • Hvis der er behov for el, skal alle kabler være godkendte, stik skal være med 3 ben (CEE stik).
 • Det er ikke tilladt at opsætte egen generator til forsyning.
 • Boden/stadepladsen skal være opstillet senest torsdag på åbningsdagen kl. 11:00 med mindre andet står anført i kontrakten.
 • Boden/stadepladsen skal være ryddet og rengjort senest søndag efter festivalen kl. 12:00.
 • Lejer står selv for at fjerne evt. affald fra stadepladsen. Der må ikke efterlades affald eller andet på stadepladsen eller i boden når lejer forlader pladsen om søndagen. Der vil være affaldscontainere at finde på festivalpladsen og disse skal benyttes. Der er affaldssortering.
 • Under Festivalen skal der holdes rent omkring boden/stadepladsen.
 • Der kan blive foretaget kontrol af bodens el- og gas installationer samt brandslukningsudstyr.
 • Festivalen kan lukke en bod/stadeplads hvis denne, Politi eller anden myndighed ikke finder forholdende i orden.
 • Anvisninger fra festivalarrangører skal efterkommes.
 • Det er ikke tilladt at medbringe eller sælge våben af nogen art.
 • Der må ikke sælges tågehorn, båthorn tryklufthorn, larmende instrumenter, fløjter eller andre højtlydende genstande som kan genere andre publikummer eller musikere.
 • Det er ikke tilladt at medbringe eller sælge laserpenne.
 • Det er ikke tilladt at sælge smykker med nikkel.
 • Det er IKKE tilladt at tatovere og Body pierce.

Overtrædelse af ovenstående regler medfører øjeblikkelig bortvisning og der vil ikke være regulering af lejen.

Etablering af boden

Alle udgifter til etablering af boden påhviler den handlende. Telt og udstyr kan dog bestilles mod merpris, og det vil fremkomme af kontrakten for leje boden/stadepladsen. Telt vil i nogle tilfælde blive krævet lejet af Kløften Festival.

Bodens skiltning

Derimod må der ikke brandes direkte med varemærker på facadeskiltning, da dette kræver sponsorat med festivalen. Der kan undtagelsesvis gives dispensation for dette, i det omfang boden selv er producent og/eller designer af den førte vare. Dette skal fremgå af ansøgning.

Copyright 2012 - 2021 Kløften Festival | All Rights Reserved | Handelsbetingelser | Privatpolitik