Skip to main content

Så er det snart den tid på året, hvor Kløften Festival afholder den årlige generalforsamling, hvor der aflægges beretning for året, regnskabet fremlægges og der er valg til bestyrelsen mm..

Generalforsamling er åben for tilhører, men alene arrangører har stemmeret på generalforsamlingen.
Så kunne man tænke sig at være tilhører til generalforsamlingen, skal man blot dukke op på Gasværksvej 3B, 6100 Haderslev torsdag d. 28. november kl. 19.00.

Bemærk at der efter generalforsamlingen afholdes stormøde, som alene er åben for arrangører.