Skip to main content

Overskuddet fra Kløften Festival går til velgørenhed.

Kløften Festival er en forening, der har til formål at formidle musikkens kunst og støtte foreninger i Haderslev kommune, f.eks. musik-, kultur-, idræts- og spejderforeninger, samt støtte velgørende formål.

Når en forening er velgørende eller på anden måde almennyttig, kan man søge om at være momsfritaget for salg af varer og ydelser i forbindelse med foreningen aktiviteter. Det er Kløften Festival.

Det betyder, at vi er forpligtet til at uddele et beløb til velgørenhed, der svarer til den ellers skyldige moms. Det er et krav for at vi også kan være momsfritaget næste år.

Det er ikke billigt at drive en festival. Vi skal bl.a. sikre, at vi kan tilbyde musik, som vores gæster ønsker at opleve. Det koster penge, og er særligt de seneste år efter corona, blevet dyrere. Den udgift skal hele tiden tjenes ind, samtidig med at vi skal sikre, at vi kan holde et overskud, der matcher den moms, vi skulle have betalt.

Må Kløften have overskud?

Kløften Festival skal have et overskud, svarende til det beløb, vi – under normale omstændigheder – skulle betale i moms. Overskuddet skal dog uddeles 100% til velgørende formål, jvf. foreningens vedtægter, og kan derfor ikke tages med ind i næste regnskabsår. Derfor kan vi ikke bruge ét års overskud til at sænke priserne til næste års festival.

Hvor mange penge uddeles?

Skat kræver, at vi som minimum uddeler et beløb, svarende til det beløb, vi ville skulle betale i moms. Hvis vejret har været godt, og vores gæster har været gode til at drikke, spise og købe merchandise, vil overskuddet typisk ligge lidt højere, end hvis det har regnet og været koldt.

Hvem kan få del i overskuddet?

Det kan lokale foreninger, f.eks. musik-, kultur-, idræts- og spejderforeninger og velgørende organisationer. Såfremt der indgås et samarbejde med en forening uden for Haderslev kommune, vil denne forening have mulighed for at ansøge om andel i et eventuelt overskud og vil således være støtteberettiget.

Alle modtagere af støtte skal godkendes af Skattecenter Erhverv Bornholm, og den godkendelse ansøger Kløften Festival om inden en evt. tildeling af overskuddet kan komme på tale.

Du kan IKKE søge om andel i overskuddet, hvis din forening har et formål, der indeholder honorarer til kunstner, musikere og andre artister, samt til arrangementer hvor der tages entre eller sælges billetter i henhold til Skat´s retningslinjer for uddeling.

Vil du ansøge om andel i overskuddet, så se hvordan på denne side: https://kloften.dk/ansoegningsprocedure-for-andel-i-kloeften-festivals-overskud/