Skip to main content

Kløften Festival 2018 kom i mål med et overskud på kr. 417.518,00.

Og nu skal dette overskud ud og gøre gavn og glæde hos rigtig mange foreningen i Haderslev Kommune.

Desværre kunne Ikke alle ansøgninger honoreres, der blev simpelthen søgt støtte til mere en overskuddet berettigede til, og så var der også ansøgninger der ikke kunne imødekommes fordi formålet for Kløftens momsfritagelse ikke var opfyldt.

Hele 27 foreninger skal dele årets overskud.

En del af disse foreninger har ydet et stort arbejde omkring afviklingen at Kløften Festival 2018, mange mange tak for det, uden jeres og de øvrige hjælperes indsat, ingen kløften Festival, sådan er det.

Vi håber I er med igen i år, så vi sammen kan sætte  Kløften Festival og Haderslev på det kulturelle landkort.

Uddelingen af årets overskud foregår onsdag den 30.01. 19. kl. 19.00 i Kløftens lokaler på Gasværksvej 3 b, alle er velkomne, så vi håber rigtig mange dukker op, der vil selvfølgelig være mulighed for at snakke med Kløften arrangørerne, nye tiltag og gode ideer er altid velkomne.

Kløften har kaffen, og en enkelt øl eller vand på køl, og så er der lidt andet godt til ganen.

Håber vi ses.