Kløften Festival har ry for at være en sikker, hyggelig og rar festival at være på. Dette ry vil vi gerne bevare.

Festivalen ønsker at publikum har det godt, at man nyder musikken, stemningen og omgivelserne, at man nyder maden og drikkevarerne, at man slapper af, at man nyder hinanden og det gode selskab og ikke mindst, at man føler sig tryg under sit ophold på festivalpladsen.

Festivalen har det nødvendige sikkerhedsberedskab og et korps af dygtige kontrollører, der til enhver tid vil servicere publikum.

Festivalen har en beredskabsplan og mange dygtige folk, der vil vejlede og hjælpe i en evt. nødsituation. Vigtigt er det dog, at vores publikum og gæster reagerer fornuftigt og at man passer på sig selv og andre.

En god festivalstemning afhænger af et godt publikum.

Det er vores holdning, at musik og narkotika ikke hører sammen, og at brugen af stoffer er en dårlig idé, da det både er ulovligt og farligt.
Vi støtter op om ”Festival Danmark against drugs” og lovgivningen i øvrigt – derfor er brug/salg af narkotiske stoffer forbudt, og vil øjeblikkelig medføre politianmeldelse og bortvisning.

Førstehjælp

Publikums sikkerhed og velbefindende har høj prioritet på Kløften Festival.

Skulle du komme til skade eller blive syg kan du trygt henvende dig i festivalens førstehjælps telt, hvor kompetente hjælperne står til rådighed under hele pladsens åbningstid.

Der etableres et førstehjælps telt i Kløftenhaven (den sydlige del af festivalpladsen). Teltet ligger i Kløftenhaven til højre lige inden for hovedindgangen.

Find førstehjælps teltet.(link til pladskort)

Ordensregler på festivalpladsen

For at skabe den bedste fest og samtidig opretholde ro, orden og for publikums sikkerhed gælder følgende regelsæt på festivalpladsen:

 • Der er kun adgang for gæster med gyldigt festivalarmbånd på festivalens område.
 • Din og vores allesammens sikkerhed er meget vigtig for os.
  Blandt andet derfor er der kun adgang til koncertpladsen mod – frivilligt – at lade sig – og evt. sin taske – visitere ved indgangen.
  Ønsker du ikke at medvirke til dette vil du blive afvist ved indgange
 • Personer, som fremstår utryghedsskabende i deres påklædning, afmærkning eller adfærd, får ikke adgang på festivalområdet.
 • Der kan kun købes alkohol af personer over 18 år. Barpersonalet har pligt til at bede om ID-legitimation i alle tvivlstilfælde.
  Det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge under 18 år.
 • Crowdsurfing, moshing og anden uhensigtsmæssig adfærd er forbudt.
 • Alle former for vold eller trusler om vold mod service-, safety-personale eller øvrige gæster medfører øjeblikkelig politianmeldelse og efterfølgende bortvisning. Alle former for aggressiv adfærd er forbudt.
  Der skal udvises størst muligt hensyn til det øvrige publikum og til festivalens frivillige.
  Der ydes ikke økonomisk refusion ved bortvisning.

Følgende må ikke medbringes:

 • Euforiserende og narkotiske stoffer, Våben og våbenlignende genstande, dyr(dog undtagen førerhunde), drikkevarer, mad (babymad undtaget), stole, festival stole, professionelt kamera og optageudstyr (uden forudgående tilladelse), paraplyer, fyrværkeri eller laserpenne, flasker/dåser, telte, pavilloner, flag, bannerstænger, fyrværkeri, grill o.lign.,
 • Vagtpersonalets anvisninger skal altid efterkommes.
   

I øvrigt er du som gæst forpligtiget til at følge de anvisninger der bliver givet af sikkerhedspersonale eller andre officials i forbindelse med opholdet – det er alt sammen for at tage vare på din og vores allesammens sikkerhed og tryghed under opholdet på pladsen.

 

GOD FESTIVAL