Søg om andel i

Kløftens overskud

Her på siden finder du information om hvordan man kan søge om andel i Kløften Festivals eventuelle overskud.

Hvorfor uddeler Kløften sit overskud?

Kløften Festival er en momsfritaget forening. Det betyder, at i stedet for at indbetale moms, skal vi uddele beløbet, plus et evt. overskud af årets festival, til at støtte andre frivillige foreninger og velgørende formål.

Ansøgningsfristen er d. 15. maj 2024.

Herefter behandles ansøgningerne. Vi giver besked om der bevilliges andel i eventuelt overskuddet senest 1. december 2024.

Kløften Festival kan støtte projekter/arrangementer – store og små – som er indenfor Foreningens formål.

Foreningens formål er:

 • Udbrede kendskab til, og forståelse for, musikkens kunst blandt unge.
 • Virke som formidlende led mellem landsdelens amatørmusikere og spillesteder. Det er foreningens hensigt at give amatør musikere mulighed for at optræde for et større publikum.
 • Støtte foreninger i Haderslev kommune, f.eks. musik-, kultur-, idræts- og spejderforeninger.
 • Støtte humanitære formål

Formålet søges opnået ved:

 • at gennemføre en årlig Kløften Festival i parkanlægget, Kløften.
 • at gennemføre folkelige og rytmiske musikarrangementer.

Hvem kan søge andel i overskuddet:

Foreninger i Haderslev kommune, f.eks. musik-, kultur-, idræts- og spejderforeninger. Såfremt der indgås et samarbejde med en forening uden for Haderslev kommune, vil denne forening have mulighed for at ansøge om andel i et eventuelt overskud og vil således være støtteberettiget.

Humanitære formål

Alle modtagere af støtte skal godkendes af Skattecenter Erhverv Bornholm, og den godkendelse ansøger Kløften Festival om inden en evt. tildeling af overskuddet kan komme på tale.

Bemærk at Kløften Festival ikke må give til formål der indeholder honorarer til kunstner, musikere og andre artister, samt til arrangementer hvor der tages entre eller sælges billetter i henhold til Skat´s retningslinjer for uddeling

Ansøgningens indhold.

Ansøgningen skal være skriftlig og fremsendes via mail og som minimum indeholde følgende:

 1. Kortfattet beskrivelse af selve projektet/arrangementet herunder formål.
 2. Angivelse af det beløb der søges om.
 3. Angivelse af tidspunkt eller periode for gennemførelse af projektet/arrangementet.
 4. Budget. (Indtægter/udgifter samt evt. medfinansiering)
 5. Kontaktperson
 6. Kontakt adresse
 7. Kontakt telefonnummer (dagtelefon).
 8. E-mail adresse
 9. Vedtægter for ansøgerens forening/klub/projekt.

Ansøgning samt bilag sendes via mail til: udlodning@kloften.dk

Vedhæftede bilag bedes være i word,pdf og excel.

Kontakt

Hvem skal du tale med?
Bestyrelsen

Anette Kastbjerg, Formand
Mail: Anette@kloften.dk
Tlf: 6163 5515

Lars Rosenlund, Næstformand
Mail: lr@kloften.dk
Tlf: 3031 1096

Bjarne Davidsen
Mail: bjarne@kloften.dk
Tlf: 2550 2010

Anette Erichsen
Mail: AE@kloften.dk
Tlf. 4034 5159

Jeanette Ravn
Mail: jeanette@kloften.dk
Tlf: 2010 1864

Lasse Bromman
Mail: Lasse@kloften.dk
Tlf: 2476 4830

Morten Rasmussen
Mail: Morten@Kloften.dk
Tlf: 3119 6018

Christoffer Fuglbjerg
Mail: CF@kloften.dk
Tlf: 6043 6501

Nete Kaasen
Mail: NK@kloften.dk
Tlf: 2159 9987

Musik

Mails sendes til musik@kloften.dk

Lasse Bromman, Driftleder
Mail: Lasse@kloften.dk
Tlf: 2476 4830

Rasmus Madsen, Gruppeansvarlig
Mail: Rasmus@Kloften.dk
Tlf: 2637 8363

Scener

Bjørn Jensen
Driftleder, Store Scene
Mail: bjoern@kloften.dk
Tlf: 4273 0076

Lars Rosenlund
Driftleder, Bakke Scene
Mail: lr@Kloften.dk
Tlf: 3031 1096

Mark Ougaard
Gruppeansvarlig, Beach Scene
Mail: Mark@kloften.dk
Tlf: 5377 1599

Mogens Schrader
Gruppeansvarlig, Bakke Scene
Mogens@kloften.dk
Tlf: 2873 1891

Martin B. Rasmussen
Gruppeansvarlig, Store Scene
Martin@kloften.dk
Tlf: 6155 3627

Sikkerhed

Bjarne Davidsen
Driftleder
Mail: bjarne@kloften.dk
Tlf: 2550 2010

Morten Rasmussen
Driftleder
Mail: Morten@Kloften.dk
Tlf: 3119 6018

Frivillige

Anita Weber
Driftleder
Mail: anitaw@kloften.dk
Tlf: 6021 4157

Uffe Skovrup
Gruppeansvarlig
Mail: uffe@kloften.dk
Tlf: 4111 0185

Mikkel Weber
Gruppeansvarlig
Mail: m.weber@kloften.dk
Tlf: 3056 0174

Pladsen

Kim Jensen
Driftleder, Plads
Mail: kim@kloften.dk
Tlf: 2067 9386

Rasmus Madsen
Driftleder, El
Mail: Rasmus@Kloften.dk
Tlf: 2637 8363

Peter Stæhr
Driftleder, VVS
Mail: Psr@kloften.dk
Tlf: 9380 6910

PR

Nete Kaasen
Driftleder, PR & Kommunikation
Mail: nk@kloften.dk
Tlf: 2159 9987

Maria Jeppesen
Driftleder, Design
Mail: mj@Kloften.dk
Tlf: 2637 8363

 

Salg

Jeanette Ravn
Driftleder
Mail: jeanette@kloften.dk
Tlf: 2010 1864

Christoffer Fuglbjerg
Driftleder
Mail: CF@kloften.dk
Tlf: 6043 6501

 

Event

Rie Sørensen
Driftleder
Mail: rie@kloften.dk
Tlf: 2789 3429

Gitte Møller Sørensen
Gruppeansvarlig
Mail: Gitte@kloften.dk
Tlf: 6177 0592

 

Økonomi

Anette Erichsen
Driftleder
Mail: ae@kloften.dk
Tlf: 4034 5159

Dorthe Struck
Driftleder
Mail: dorthe@kloften.dk
Tlf: 3121 6727

Anette Kastbjerg
Gruppeansvarlig
Mail: anette@kloften.dk
Tlf: 6163 5515

 

Kontrakter

Anette Kastbjerg
Driftleder
Mail: anette@kloften.dk
Tlf: 6163 5515

Anette Erichsen
Gruppeansvarlig
Mail: ae@kloften.dk
Tlf: 4034 5159

Bjarne Davidsen
Gruppeansvarlig
Mail: bjarne@kloften.dk
Tlf: 2550 2010

Kløften Festival
Hirsevej 2
6100 Haderslev

Kløften Festival