Skip to main content

ANSØGNINGSPROCEDURE FOR
ANDEL I KLØFTEN FESTIVALS OVERSKUD

Her finder man information om hvordan man kan søge om andel i Kløften Festivals eventuelle overskud.

Ansøgningsfristen er d. 15. maj 2023 og herefter behandles ansøgningerne. Vi giver besked om der bevilliges andel i eventuelt overskuddet senest 1. december 2023.

Kløften Festival kan støtte projekter/arrangementer – store og små – som er indenfor Foreningens formål.

Foreningens formål er:

Udbrede kendskab til, og forståelse for, musikkens kunst blandt unge.

Virke som formidlende led mellem landsdelens amatørmusikere og spillesteder. Det er foreningens hensigt at give amatør musikere mulighed for at optræde for et større publikum.

Støtte foreninger i Haderslev kommune, f.eks. musik-, kultur-, idræts- og spejderforeninger.

Støtte humanitære formål

Formålet søges opnået ved:

at gennemføre en årlig Kløften Festival i parkanlægget, Kløften.

at gennemføre folkelige og rytmiske musikarrangementer.

Hvem kan søge andel i overskuddet:

Foreninger i Haderslev kommune, f.eks. musik-, kultur-, idræts- og spejderforeninger. Såfremt der indgås et samarbejde med en forening uden for Haderslev kommune, vil denne forening have mulighed for at ansøge om andel i et eventuelt overskud og vil således være støtteberettiget.

Humanitære formål

Alle modtagere af støtte skal godkendes af Skattecenter Erhverv Bornholm, og den godkendelse ansøger Kløften Festival om inden en evt. tildeling af overskuddet kan komme på tale.

Bemærk at Kløften Festival ikke må give til formål der indeholder honorarer til kunstner, musikere og andre artister, samt til arrangementer hvor der tages entre eller sælges billetter i henhold til Skat´s retningslinjer for uddeling

Ansøgningens indhold.

Ansøgningen skal være skriftlig og fremsendes via mail og som minimum indeholde følgende:
1. Kortfattet beskrivelse af selve projektet/arrangementet herunder formål.
2. Angivelse af det beløb der søges om.
3. Angivelse af tidspunkt eller periode for gennemførelse af projektet/arrangementet.
4. Budget. (Indtægter/udgifter samt evt. medfinansiering)
5. Kontaktperson
6. Kontakt adresse
7. Kontakt telefonnummer (dagtelefon).
8. E-mail adresse
9. Vedtægter for ansøgerens forening/klub/projekt.

Ansøgning samt bilag sendes via mail til: udlodning@kloften.dk
Vedhæftede bilag bedes være i word,pdf og excel.

Hent vejledningen her: regler ansøgning2023

BLIV SPONSOR PÅ
KLØFTEN FESTIVAL
STØTTEFORENINGEN
NYHEDER
STØTTEFORENINGEN
SPONSORAFTALE & ANNONCEBESTILLING

Send en besked til støtteforeningen

    Copyright 2012 - 2021 Kløften Festival | All Rights Reserved | Handelsbetingelser | Privatpolitik