Der er kommet en afklaring ang. sponsorrater og købte sponsorbilletter du vil inden onsdag den 20. maj modtage en mail hvor vi beskriver hvilke muligheder du har. Spørgsmål kan rettes til Bent Nitz på telefon 30 34 06 34

Støtteforeningen for Kløften Festival har til formål at støtte Kløften Festival økonomisk og på anden måde.

I praksis foregår dette ved at Støtteforeningen står for bl.a. sponsortegningen, udgivelse af programmet til Kløften Festival.

Som medlem af støtteforeningen modtager man bl.a. årets T-shirt, programmet og kommer automatisk på nyhedsmailinglisten.

Det koster 175 kr. årligt at være medlem af støtteforeningen.

Støtteforeningen ledes af en bestyrelse:
Formand: Ida Andersen, Nederbyvænget 206, 6100 Haderslev, tlf. 21 45 22 67.
Næstformand: Ulla Hondrup, Nederbyvænget 160, 6100 Haderslev, tlf. 29 26 31 50.
Kasserer: Bent Nitz, Nederbyvænget 170, 6100 Haderslev, tlf. 30 34 06 34.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er :
Bent Andersen, Frank Wittrup, Christa Jessen og Lennart Horndrup

Best.Suppl. Poul Nissen
Best.Suppl. Ronald Kim Schmøde

Støtteforeningen kan kontaktes via fanebladet Kontakt på denne hjemmeside.

Sponsor 2020

Ønsker du at blive sponsor kan du downloade materiale om sponsortegning her på siden.

Download Sponsor materiale

Brug online formular

Annonceinformation

Programmet er i format B 21 x H 20,5 cm. Programmet er gratis og det distribueres lokalt og landsdækkende. Oplag: 6000 ekspl. Udsendes ultimo april 2020.