Salgsbod

Ønsker du at have en salgsbod på Kløften Festival kan du ansøge her

Handelsboderne opdeles I Food og Non Food

Festivalen ønsker hvert år at udvikle og forbedre vores udbud af varer og tilbyde et sortiment, der er unikt for netop Kløften Festival – et sortiment der er med til at underholde og servicere vores publikum og derigennem er med til at skabe rammerne for en god atmosfære i hele festivalperioden.

Vigtigt at vide

Generel info
Ansøgningen skal indeholde
Her kan du finde informationer om at få en bod på festivalpladsen.
Handelsboderne opdeles I Food og Non Food

Festivalen ønsker hvert år at udvikle og forbedre vores udbud af varer og tilbyde et sortiment, der er unikt
for netop Kløften Festival – et sortiment der er med til at underholde og servicere vores publikum
og derigennem er med til at skabe rammerne for en god atmosfære i hele festivalperioden.

Boders placering
Såfremt du tilbydes en bod/stadeplads, vil du samtidig modtage oplysning om, i hvilket område din bod placeres. Den helt præcise placering af boden inden for det pågældende område oplyses først ved ankomst til Kløften Festival. Kløften Festival er både under planlægning og afvikling en foranderlig størrelse. Ikke alle mål og geografiske forhold er kendt eller kan være kendte, før alt løber af stablen. Dette medfører, at festivalen forbeholder sig ret til at flytte staders placering i forhold til den i kontrakten beskrevne placering. En sådan flytning foretages kun inden for det overordnede tildelte område dvs. at sådanne flytninger kun foretages fra Nord til Nord og fra Kløften haven til Kløften haven. Fra Kløften Festivals side ønsker vi selvfølgelig at give vores handlende så god og præcis information som muligt og har et højt ønske om, at sådanne flytninger ikke er aktuelle. Erfaringen siger dog, at ingen festival uden uforudsete hændelser.
Generelt for boderne
Åbningstider for den enkelte bod/stadeplads vil fremgå af kontrakten (samme åbningstider som festivalpladsen).
Der må kun sælges de varer som er anført i kontrakten / er aftalt med festivalen.
Der må kun sælges fra anvist plads hvis andet ikke er aftalt.
Der må kun medbringes soda-/ vand til personale af teltet. Drikkevarer med alkohol SKAL købes på pladsen.
Der må ikke placeres campingvogne eller biler bag boden/stadepladsen, ligesom disse heller ikke må bygges ind i boden.
En lejet bod/stadeplads må ikke videresælges.
Hvis der er behov for el, skal alle kabler være godkendte, stik skal være med 3 ben (CEE stik).
Det er ikke tilladt at opsætte egen generator til forsyning.
Boden/stadepladsen skal være opstillet senest torsdag på åbningsdagen kl. 11:00 med mindre andet står anført i kontrakten.
Boden/stadepladsen skal være ryddet og rengjort senest søndag efter festivalen kl. 12:00.
Lejer står selv for at fjerne evt. affald fra stadepladsen. Der må ikke efterlades affald eller andet på stadepladsen eller i boden når lejer forlader pladsen om søndagen. Der vil være affaldscontainere at finde på festivalpladsen og disse skal benyttes. Der er affaldssortering.
Under Festivalen skal der holdes rent omkring boden/stadepladsen.
Der kan blive foretaget kontrol af bodens el- og gas installationer samt brandslukningsudstyr.
Festivalen kan lukke en bod/stadeplads hvis denne, Politi eller anden myndighed ikke finder forholdende i orden.
Anvisninger fra festivalarrangører skal efterkommes.
Det er ikke tilladt at medbringe eller sælge våben af nogen art.
Der må ikke sælges tågehorn, båthorn tryklufthorn, larmende instrumenter, fløjter eller andre højtlydende genstande som kan genere andre publikummer eller musikere.
Det er ikke tilladt at medbringe eller sælge laserpenne.
Det er ikke tilladt at sælge smykker med nikkel.
Det er IKKE tilladt at tatovere og Body pierce.
Overtrædelse af ovenstående regler medfører øjeblikkelig bortvisning og der vil ikke være regulering af lejen.
Etablering af boden
Alle udgifter til etablering af boden påhviler den handlende. Telt og udstyr kan dog bestilles mod merpris, og det vil fremkomme af kontrakten for leje boden/stadepladsen. Telt vil i nogle tilfælde blive krævet lejet af Kløften Festival.
Bodens skiltning

Derimod må der ikke brandes direkte med varemærker på facadeskiltning, da dette kræver sponsorat med festivalen. Der kan undtagelsesvis gives dispensation for dette, i det omfang boden selv er producent og/eller designer af den førte vare. Dette skal fremgå af ansøgning.

Kontakt

Hvem skal du tale med?
Bestyrelsen

Anette Kastbjerg, Formand
Mail: Anette@kloften.dk
Tlf: 6163 5515

Lars Rosenlund, Næstformand
Mail: lr@kloften.dk
Tlf: 3031 1096

Bjarne Davidsen
Mail: bjarne@kloften.dk
Tlf: 2550 2010

Anette Erichsen
Mail: AE@kloften.dk
Tlf. 4034 5159

Jeanette Ravn
Mail: jeanette@kloften.dk
Tlf: 2010 1864

Lasse Bromman
Mail: Lasse@kloften.dk
Tlf: 2476 4830

Morten Rasmussen
Mail: Morten@Kloften.dk
Tlf: 3119 6018

Christoffer Fuglbjerg
Mail: CF@kloften.dk
Tlf: 6043 6501

Nete Kaasen
Mail: NK@kloften.dk
Tlf: 2159 9987

Musik

Mails sendes til musik@kloften.dk

Lasse Bromman, Driftleder
Mail: Lasse@kloften.dk
Tlf: 2476 4830

Rasmus Madsen, Gruppeansvarlig
Mail: Rasmus@Kloften.dk
Tlf: 2637 8363

Scener

Bjørn Jensen
Driftleder, Store Scene
Mail: bjoern@kloften.dk
Tlf: 4273 0076

Lars Rosenlund
Driftleder, Bakke Scene
Mail: lr@Kloften.dk
Tlf: 3031 1096

Mark Ougaard
Gruppeansvarlig, Beach Scene
Mail: Mark@kloften.dk
Tlf: 5377 1599

Thomas Roost Radoor
Gruppeansvarlig, Down Under og Beach Scene
Mail: trr@kloften.dk
Tlf: 26822668

Mogens Schrader
Gruppeansvarlig, Bakke Scene
Mogens@kloften.dk
Tlf: 2873 1891

Martin B. Rasmussen
Gruppeansvarlig, Store Scene
Martin@kloften.dk
Tlf: 6155 3627

Sikkerhed

Bjarne Davidsen
Driftleder
Mail: bjarne@kloften.dk
Tlf: 2550 2010

Morten Rasmussen
Driftleder
Mail: Morten@Kloften.dk
Tlf: 3119 6018

Frivillige

Anita Weber
Driftleder
Mail: anitaw@kloften.dk
Tlf: 6021 4157

Uffe Skovrup
Gruppeansvarlig
Mail: uffe@kloften.dk
Tlf: 4111 0185

Mikkel Weber
Gruppeansvarlig
Mail: m.weber@kloften.dk
Tlf: 3056 0174

Pladsen

Kim Jensen
Driftleder, Plads
Mail: kim@kloften.dk
Tlf: 2067 9386

Rasmus Madsen
Driftleder, El
Mail: Rasmus@Kloften.dk
Tlf: 2637 8363

Peter Stæhr
Driftleder, VVS
Mail: Psr@kloften.dk
Tlf: 9380 6910

PR

Nete Kaasen
Driftleder, PR & Kommunikation
Mail: nk@kloften.dk
Tlf: 2159 9987

Maria Jeppesen
Driftleder, Design
Mail: mj@Kloften.dk
Tlf: 2637 8363

 

Salg

Jeanette Ravn
Driftleder
Mail: jeanette@kloften.dk
Tlf: 2010 1864

Christoffer Fuglbjerg
Driftleder
Mail: CF@kloften.dk
Tlf: 6043 6501

 

Event

Rie Sørensen
Driftleder
Mail: rie@kloften.dk
Tlf: 2789 3429

Gitte Møller Sørensen
Gruppeansvarlig
Mail: Gitte@kloften.dk
Tlf: 6177 0592

 

Økonomi

Anette Erichsen
Driftleder
Mail: ae@kloften.dk
Tlf: 4034 5159

Dorthe Struck
Driftleder
Mail: dorthe@kloften.dk
Tlf: 3121 6727

Anette Kastbjerg
Gruppeansvarlig
Mail: anette@kloften.dk
Tlf: 6163 5515

 

Kontrakter

Anette Kastbjerg
Driftleder
Mail: anette@kloften.dk
Tlf: 6163 5515

Anette Erichsen
Gruppeansvarlig
Mail: ae@kloften.dk
Tlf: 4034 5159

Bjarne Davidsen
Gruppeansvarlig
Mail: bjarne@kloften.dk
Tlf: 2550 2010

Kløften Festival
Hirsevej 2
6100 Haderslev

Kløften Festival